מהם לתמלל

הנחיות
ברוך השלישי ל-
מהם לתמלל
איך לסקור
כיצד לתייג

יש הרבה נתיבים אלו ואחרות לתמלל ניירת, ופרויקטים מגוונים מטעם ציבור המבקש מהמתנדבים לתמלל בטכניקות שונות. שטח נולד מסביר את אותה מוסכמות התמלול המתקיימות מטעם העם.

המטרות העיקריות שברשותנו הינן לשדרג את אותו יכולת החיפוש, הקריאה והנגישות השייך ניירת אלו לצורך אנו המשפחה בקוראי מסך או בטכנולוגיה מסייעת אחרת. יש רצון לכבד וגם אחר המציאות בפועל ההיסטורית ששייך ל היוצרים בדרך של שמירה על גבי האיות, הדקדוק והפיסוק במקום ראשון של המסמכים. ההוראות נוצרו בעזרת תגלית לגבי פונקציונליות החיפוש באתר הספרייה, ובכוונה לשדרג את אותן הדפים הנ''ל לתענוג לקבל בקול.

הוראות האלו יענו המתאימים לכל הסכנות בהן תיתקל בעת תמלולך, אך שלא יש בכוחם לכסות הכל! לשאלות או שמא הבהרות, פרסם בפורום הדיונים השייך מקור ההיסטוריה או אולי פנה אלינו ממש.

קפיצה לקטע:
הזמנת ספר
איות ופיסוק
הערות
עמודים ריקים
הפסקות קו
קיצורי סימנים
סידור
הוספות
עיתון אינן קריא או אולי איננו וזאת
מחיקות
הֶעָרַת שׁוּלַיִם
טקסט מודפס או גם מוקלד
כמה זמן ממש לא לתמלל
מדפים
של שנים רבות s עד "מצחיק"
תצלומי
שפות, סימבולים ותרגום שלא מומלץ אנגלית
אותיות יוצאי דופן שונים
ניתוח
חיסכון בתהליך עבודה בעיצומה
פקודות מקשיות לסלק או גם לסובב תמונות
הגעת ספר
תמלל עיתון לפי סיכום שהינו מופיע בדף. אם אינך וודאי בסדר, תמלל רק את הטקסט אם הגיוני להתקשר בקול גדול.

או שמא יש צורך יותר מכך מעמוד אף אחד לא בתמונה, תמלל רק את העמודים בזה את אותן הנו לאורך סדר הצגתם. כל אחד עלול להכניס בשתי החזרות קשות (באמצעות מקש ) בשביל להעביר רווח אחת בלבד מאמרים. הוא למעשה יהיה מסוגל להקל לגבי בדיקת מומחים מתנדב את אותם.

בחלק מהאותיות יש "כתיבה צולבת" אם המחבר הביא לפרסום עיתון בשני כיוונים על מנת להקטין בנייר או אולי עם דמי משלוח. תמלל אחר אשר כתוב האלה במסגרת סדר כתיבתן או ל סביר במיוחד למצוא אותן. אתם יכולים להוסיף כמו כן את התג "כתיבה צולבת".

איות ופיסוק
מוגן בדבר איות טקסט מיוחד, פיסוק, דקדוק, סדר תוים וכול רישומי עמודים עד אותיות קטלוגיות עד מסבירים. לתוך תנסחו שוב את אותם הטקסט מיוחד, קל מאוד הקלידו את אותה כל מה שרואים. מוטל עלינו כותבים שמשתמשים בסימן טובה כמקף עד על מנת לבנות נקודת. כל אחד מסוגל להכניס בסימן שווה על מנת לייצג תכונה יחד עם זאת. מקפים ופיסוק את כל זה מעט יוצאי דופן קודם כל המאה העשרים ומוקדם יותר, הרי נוח תמצאו את אותו הניחוש אידיאלי עד דבר נקרא מקף, נקודה, תחנה או אולי פרויקט רק את.

אם איות שגוי ישפיע בדבר מסוגלות הביקוש המתקיימות מטעם המסמך, השתמש בתג בכדי לציין את אותו האיות המציאותי. בעיקרם משתמשים ממוקמים יש בכוחם לכלול תגים ולסקור ניירת, כן צור תוך פשרה אם ברצונך לרכוש פעם מהפעילויות הנ"ל.

דוגמה: מחבר היוצר "אייס בלינקין" בענף "אייב לינקולן". תמלל בעודנו "אייס בלינקקין" ותייג אחר "אייב לינקולן".

בתוך תשאיר הערות בטקסט
אפשרי שתתפתה אפשרות להשאיר הערות על גבי המסמך, הדקורציה או אולי המחקר שעשית בטקסט. בבקשה אל! הקלד את הטקסט מקורי השייך דף הנייר בתיבת התמלול. עיצוב או שמא הקשר אפקטיבי שאנחנו מעוניין אפשרות להשאיר לאחרים אפשר לבנות כתג אם לפרסם מודעה בטופס הדיון של החברה בשנת .

עמודים ריקים
השתמש בכפתור "שום דבר לתמלל" לקראת דפים ריקים, החזות או תבניות מודפסות.

הפסקות קו
מוגן על גבי מעברי שורות כדי להקל על אודות מישהו לבדוק אחר התמלול של החברה. על מנת לערוך מלבד שורה לחצו בדבר לבסוף שורה. אל תדאג או שמא הטקסט שלכם בתיבת התמלול נשפך אודות שתי שורות לפני שתלחץ בנושא . אחר כנסת ישראל שוב קשה מאוד, איננו תירשם למעט שורה.

דוגמה: כתוב ספרייה ושאינם לי-ברי, חתלתול ואפילו לא רשת חמש.
היוצא מבין הכלל זה במידה ש סימבולים מתפרקות על פני 2 שורות או שמא שני מאמרים. למקרה המילה נשברת על אודות שני שורות באותו דף, הקלד רק את המילה בשורה העיקרית מסוג מופיעה. במקרה של מילה המתפרסת בדבר פני לפרטים נוספים עמודים, תמלל שבו בעמוד ההתחלתי.

קיצורי אותיות
אל תרחיב קיצורים, קל הקלד את כל מה שהינכם רואה. באפשרותך לשים בפונקציית התיוג בכדי להקליט את אותן הטקסט המורחב הנקרא גיזום חשוב כמו למשל בתוכו עצם את אותה אינן מופיע בטקסט.

עיצוב: מודגש, קו תחתון, נטוי, כניסות, נכתב ע"י חשובה וכולי '.
אנשים מבקשים אינה תנסה לתפוס סידור, כגון קו תחתון. מקום שראוי הספרייה ממש לא עלול לבקש טקסט מודגש, נטוי, קו תחתון, כתב נטפח או מוטה. ככה שגם כשאתה רואה מאפיינים הללו תמלל אחר המילים ללא עיצוב. נא וגם אינן להכניס אחר עיצוב הבית בטקסט.

הוספות
במידה ו ספר הוכנס הצלחת שורה או שמא הוסיף נבדל מאוחר מעט יותר, אך עלינו לעיין ב אותו כחלק ממשפט, הביא את הדבר לטקסט המקורי והקלד אותו כחלק מ חוזה שבה היית קורא את הפעילות בקול ניכר. אל תשתמש בסמלים או שמא בסוגריים לתינוק בשביל לכלול שהטקסט הוכנס.

עיתון אינו קריא אם שלא כמובן
עיתון לא קריא זה כל מה אנחנו שלא יוכל למצוא בגללהדף ניזוק, הטקסט מחוצה או שמא שאינך עלול להבחין הדבר נכתב ע"י המחבר. או לחילופין אנו צריכים מילה עד מחרוזת סמלים לא תוכלו לעיין ב, תמללו כצמד סוגריים מרובעים סביב סימן שאלה [?]. דוגמא:

"אהבתי [?] גלידת קפה"
עד החברה שלך יהיה יכול לקרוא ממחיר השוק תוים או גם פריטים ממילים תמלל את אותם העובדות שאנחנו מסוגל ולהשתמש בסימני שאלו עבור אשר כתוב או אולי המילים הנותרות. תמלול תרגום רמת גן :

"אהבתי [גלידה של ?????] גלידת קפה"
או לחילופין אינך יהיה מסוגל לקרוא מילה או לחילופין ביטוי הינו בסדר! יכול להיות שמתנדב את אותן יוכל ויכול לעדכן את אותה התמלול של החברה. או גם מוטל עלינו ספר מגוון אינך עשוי למצוא שקול לשמור רק את התמלול של העסק שלכם ולחפש דף את אותם אפשר לפענח יותר טוב.


מחיקות
או לחילופין אתה עשוי להתקשר עיתון חוצה או גם שנמחק אחר, תמלל את אותה המילים שנמחקו בסוגריים מרובעים. דוגמא:

"תמיד שיחקתי [וניל] גלידת קפה."
הֶעָרַת שׁוּלַיִם
זה טקסט שנכתב במרחב סביב גוש הטקסט החשוב ביותר. לרוב זוהי הערה לטקסט הגופני העיקרי אך צריכה גם אינו להיווצר קשורה. משמש משתנה מהכנסה, בגלל אי אפשר להכניס את החפץ ממש לטקסט הראשי ועדיין סביר כשקוראים את המקום בקול של שנים רבות. מאפיינים כוללות הערות בעניין טיוטות וקטלוגים של בולים על אודות דוקומנטים. שים אחד סוגריים מרובעים וכוכביות [* *] סביב עיתון חשובים והזמין את הדבר בתוך התמלול בתחום בו סביר מאוד (או בסוף התמלול או גם משמש נמצא לא קשור). דוגמא:

פועל שיחקתי גלידת קפה. בקיץ שהיו לו בעבר הכנתי את אותן עצמי. [* ב- , ברזיל הייתה מדינתנו הגדולה לייצור קפה *]
ספר מודפס או שמא מוקלד
מקום שראוי מהחומרים בין השנים מוקלדים או מודפסים. עלינו גם לתמלל טקסט נולד מכיוון שהוא עדיין אינו קריא למכונה. מבעיות כהנה וכהנה, הספרייה אינם הצליחה לעבור תמלול אוטומטי תוך כדי טכנולוגיית זיהוי סימני אלפבית אופטי . או שמא ברצונך לבלות לשים בתוכנת דיקטציה או שמא , אני מוזמן לעבור זאת, נוני אנא בדוק או שמא יש עלינו דיוק בפלט והכנס גנבים קו. קרא כיצד מתנדבים נוספים השתמשו בטכנולוגיות אילו והצטרף לשיחה בראש ההיסטוריה. אנא תמלל נייר מכתבים, הכולל שמות, מקומות וגם המילים שנמצאות בנייר המכתבים.

כמה זמן לא לתמלל עיתון מודפס
כמה לוחות שנים ויומנים בהפקה המונית כוללים דפים שונים של אלמנכים מודפסים מראש או עיתון רק את שלא קיימים לתמלל כחלק מפרויקט זה. הוא למעשה אינן טקסט הליבה שאנו מתעתדים לדעת. יחד עם זאת, או גם אתה מבקש לתמלל אותם, לתוך תהסס. לחלופין, או לחילופין דף פנוי שהוא לא ספר תבנית מודפס מבעוד ועד, תוכל ללחוץ אודות "שום דבר לתמלול".

כסאות
דוקומנטים מורכבים יכילו טבלאות תוספים. תמלל הנל במידה שישמור על היחסים 1 עמודות לשורות וישקף אחר פירוש המסמכים במקום ראשון. נסה להקל פחות או יותר בנושא פיקוח על התמלול של העסק שלכם, אולם אל תנסה לגלות מבינות את כל הפריסה המדויקת הנקרא הנתונים. אתה עלול לשים ברווחים ובהחזרות קשות, אולם לתוך תוסיף תווים קליינטים כדוגמת שהוא סמל הצינור

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Snack's 1967