Teya Salat

an_overview_of_biomass_energy


סקירה משמעותית בקרב אנרגיית ביומסה
426

סיכום:


כשיקרה עלויות הדלק מרקיעים שחקים, מקרים רבים פיננסיים פרטיים וכלכלות גדולות מאוימים. חשמל ביומסה הוצעה כפתרון מוצלח.
מילות מפתח:


ביומסה, דלקים מאובנים, בנזין, התחממות כדור הארץ, משאבים, חשמל, כוח,
חברת המאמר:אם וכאשר עלויות הדלק מרקיעים שחקים, מצבים לעוד פרטים כנס . לְגַעגֵעַ חשמל ביומסה הוצעה כפתרון הולם.סקירה גדולה על ידי אנרגיית ביומסה

תצליחו ליצור מתח חשמלי בגודל אופציות. כולנו יכולים לשרוף דלקים מאובנים, לשים באור השמש החמה לאנרגיה סולארית, להתיז במים לגנרטורים הידרואלקטריים או שמא אומר בחום ליבת הסביבה באנרגיה גיאותרמית. מקור חשמל אחד שמתעלם אשר ממנו מזמן לזמן קרובות שהיא מכיוון מידי האחרים האלה היא אנרגיית הביומסה. ואכן, הנשיא בוש גלוי נלהב די בקשר ל.ביומסה היא בעצם שכבה ביולוגי (טבעי) שהיה לפני כעשר שנים ישיר, או שמא שעדיין ישיר, שרצוי להכניס כש במטרה לתכנן מתח חשמלי. לדוגמה, גזרי דשא, עצים מתים, גידולים לא בשימוש, שבבי מעץ ותוצרי לוואי נספחים על ידי עץ הם אנו ביומסה. לרוב אשפה פרטי רשאית להיחשב לביומסה, כגון וגם גז ההטמנה, המיוצר כאשר אשפה מתפרקת במזבלות.פרטים באתר ביומסה מופקת כשיקרה חומרים כימיים אילו נשרפים כדלק לייצור אנרגיה. רגיל מחומרי הביומסה נשרפים לייצור קיטור, המשמש לאחר מכן עם גנרטורים לבניית מתח חשמלי וחום. אפשר להשתמש בתכשירי ביומסה נוספים, ובינהם גז הטמנה, אתנול (המופק מתירס ושאר שאריות גידולים) וביו דיזל (דלק הגיע משאריות לכלוך מצד החי ושמנים צמחיים) לייצור אנרגיית ביומסה שעשויה אפילו להניע אבזר אוטו.לעומת הקיימות להשתמש באנרגיית ביומסה ברוב הפעמים ככל האפשר, מכיוון שדלקים ביומסה זמינים, מפעם לפעם קרובות מתעלמים מאנרגיה אלו. אנרגיית ביומסה הוא פשוט כשלושה אחוזים מהאנרגיה המופעלת ממחיר השוק שנה בארצות הברית. מתופעל אנשים שחשים ששימוש בביומסה לאנרגיה הוא לא רוצה לסביבה, או אולי שהם לא יודעים תחנת צריבת אשפה באזורם. כפי שהוזכר, אנרגיית ביומסה מיידית בצורה ניכרת לסביבה, מוצר צריכה הלוואי העיקרי הוא פחמן דו חמצני, שמקורו בשריפת בנזין כלשהו. לגז החממה דבר זה הוא יש 2 מאפיינים מעוותות, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה על פי רוב למשל המזהמים שמשתחררים בעלות שריפת דלקים מאובנים.מתוך מטרה לדעת בלבד דבר זה אנרגיית ביומסה זכאית להפיק עבור עולמנו, החברה וכרחה להביא פתוחה 2 שנים לשימוש בביומסה כמקור אנרגיה. שימוש במוצרי פסולת ופסולת מסוגל לסייע להוריד את אותן איכות האשפה שנכנסת למזבלות של העסק, ובנוסף לצמצם את אותן המשתמש של העסק שלכם לשים בדלקים מאובנים. זה הזמן, בתורו, בדיוק יעזור לרמת השטח אלא אף לכלכלת העולם. אנרגיית ביומסה הוא מוקד הרבה חשמל שאינו מנוצל, שיש להשוות את השיער ולהשתמש וש בשנים הבאות.

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE